Fatigue life and crack closure in specimens subjected to variable amplitude loads under plane strain conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Tomas Svensson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Jonas Ringsberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Thomas Gustafsson

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Jacques de Maré

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Engineering Fracture Mechanics

Vol. 66 6 587-600

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07