Fatigue crack growth in a welded rail under the influence of residual stresses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anders Skyttebol

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Engineering Fracture Mechanics

Vol. 72 2 271-285

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08