Investigation of the rolling contact fatigue resistance of laser cladded twin-disc specimens: FE simulation of laser cladding, grinding and a twin-disc test
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Anders Skyttebol

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

International Journal of Fatigue

Vol. 27 6 702-714

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08