A method for prediction of fatigue crack initiation in railway rails
Paper i proceeding, 2001

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of the Sixth International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue & Fracture (6th ICB/MF&F) in Lisboa, Portugal, June 25-28, 2001 (Editor M.M. Freitas), Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal

477-484

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper