A method for prediction of fatigue crack initiation in railway rails
Paper i proceeding, 2001

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of The 6th International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue & Fracture (6ICB/MF&F)

477-484

The 6th International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue & Fracture (6ICB/MF&F)
Lisbon, Portugal,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09