Shakedown limits in three-dimensional wheel-rail rolling-sliding contacts
Paper i proceeding, 2002

Författare

Ajay Kapoor

University of Sheffield

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Francis Franklin

University of Sheffield

Proceedings of The 8th International Fatigue Congress (FATIGUE 2002)

1365-1372

The 8th International Fatigue Congress (FATIGUE 2002)
Stockholm, Sweden,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09