Shakedown limits in three-dimensional wheel-rail rolling-sliding contacts
Paper i proceeding, 2002

Författare

Ajay Kapoor

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Francis Franklin

Proceedings of the Eighth International Fatigue Congress (FATIGUE 2002) in Stockholm, Sweden, June 3-7, 2002 (Editor A. Blom), Higher Education Press, U.K.

1365-1372

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik