Modelling of rolling contact fatigue of rails
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2002

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of Railway Engineering 2002 in London, U.K., July 3-4, 2002 (Editor M. Forde)

Vol. Published on CD-ROM 15-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik