Redistribution of stresses from manufacturing operations during service loads and the effect on fatigue life of built-up structures
Paper i proceeding, 2004

Författare

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of The 15th European Conference on Fracture (ECF15)

1-15 Published on CD-ROM

The 15th European Conference on Fracture (ECF15)
Stockholm, Sweden,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09