Fatigue crack growth in welded rails
Paper i proceeding, 2005

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Anders Skyttebol

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of The 11th International Conference on Fracture (ICF11)

1-6 Published on CD-ROM

The 11th International Conference on Fracture (ICF11)
Turin, Italy,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09