Properties of C-84 and C24H12 molecular ion sources for routine TOF-SIMS analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Gregory X. Biddulph

Alan M. Piwowar

Nicholas P. Lockyer

John C. Vickerman

Analytical Chemistry

0003-2700 (ISSN) 1520-6882 (eISSN)

Vol. 79 19 7259-7266

Ämneskategorier

Analytisk kemi

DOI

10.1021/ac071442x

Mer information

Skapat

2017-10-10