Polarization-Resolved Magneto-Photoluminescence of InGaAs(N)/GaAs Quantum Wells
Paper i proceeding, 2012

Författare

L. K. S. Herval

V. Orsi Gordo

A. Khatab

M. P. F. de Godoy

Y. Galvão Gobato

M. J. S. P. Brasil

M. Henini

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

International Conference on Superlattices, Nanostructures and Nanodevices (ICSNN2012), Dresden, Germany July 22-27, 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06