MSc and MEng thesis supervision for enhanced learning and disciplinary discourse – making generic criteria meaningful in specific contexts
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

IWAC conference, Savannah, Georgia, 7-9 June, 2012

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08