Improving teaching and learning using exemplary cases and learning incidents in a train the trainer course
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Tom Adawi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Pedagogical Papers Series

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13