Learning from critical incidents in the supervision of research
Paper i proceeding, 2007

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Tom Adawi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Proceedings of the EARLI conference, Budapest, Hungary

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06