Creative ways of developing teaching competencies at the university level
Paper i proceeding, 2010

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Tom Adawi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

The CESE conference, Uppsala

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06