The impact of academic development courses on quality learning in higher education
Paper i proceeding, 2010

Författare

Tom Adawi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Proceedings of the ICED conference, Barcelona

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06