Phenomenography for physicists
Kapitel i bok, 2006

Författare

Tom Adawi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Åke Ingerman

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06