Waste electrical and electronic equipment (WEEE) plastics composition
Poster (konferens), 2012

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Sandra Tostar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Kenneth Möller

Proc Materials for Tomorrow 2012, Gothenburg

Nr 29-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30