Designing sustainable healthcare environments.
Paper i proceeding, 2012

Författare

Kerstin Öhrn

Lena Koch von

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

19th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services. June 1-3, 2011 Turku, Finland

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan teknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07