Comparison between two measuring methods with active air sampling of airborne viable particles.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ann Tammelin

European Journal of Parenteral and Pharmaceutical Sciences

1740-6277 (ISSN)

Vol. 17 2 56-59

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07