Swedish survey and a summary of investigations in operating rooms.
Paper i proceeding, 2012

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Johan Nordenadler

International Symposium on Contamination Control (ICCCS), Zürich, Schweiz, september 2012,

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07