Bevare oss för det brittiska utvärderingseländet
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

SVENSKA universitetsledningar tenderar numera att prioritera lärosätets intäkter högre än allt annat, inklusive klassiska akademiska ideal som bildning och fri forskning. Därför fruktar vi att ett genomförande av Jan Björklunds planer kommer att leda till samma slags vansinne i Sverige som vi nu ser i Storbritannien.

Forskningsutvärdering

Författare

Gustaf Arrhenius

Per Dannefjord

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Mattias Marklund

Ann-Marie Pendrill

Göteborgs universitet

Universitetsläraren

0282-4973 (ISSN)

Vol. 2012 18 dec

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08