Patient Safety Learning Audits: Towards organizational learning for improved safety
Poster (konferens), 2012

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Susanne Gustavsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

2nd Nordic Research Conference on Patient Safety and Quality in Health Care, Copenhagen

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Företagsekonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08