Ground-based optical remote sensing measurements of SO2 gas emissions from volcanoes of Kamchatka during September 2011
Rapport, 2012

Författare

Santiago Arellano

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys

Bo Galle

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys

T. Hansteen

S. Bredemeyer

D. Melnikov

Ämneskategorier

Multidisciplinär geovetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06