Verification of ISO 26262 Software requirements in safety critical EE-systems
Poster (konferens), 2012

Författare

Rakesh Rana

Göteborgs universitet

Miroslaw Staron

Göteborgs universitet

Jörgen Hansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Christian Berger

Göteborgs universitet

Martin Nilsson

Fredrik Törner

ICRES double workshop "Benchmarking Functional Safety" + "Efficient Systems Development with Functional Safety"

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06