WEEE Plastics Composition
Poster (konferens), 2012

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Sandra Tostar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

International Electronics Recycling Congress 2012, Salzburg

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30