Impact of Physical Ergonomics Design of Process Control Rooms on Operator Experience of Comfort, Stress and Emotions.
Rapport, 2012

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jonas Andersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Håkan Alm

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Tillämpad psykologi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report

Mer information

Skapat

2017-10-08