Dynamic ductile fracture in shells
Paper i proceeding, 2012

Författare

Salar Mostofizadeh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Bert Sluys

Jesus Mediavilla

Proc ECCOMAS 2012, Vienna University of Technology

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-08