Ductile dynamic fracture modeling using embedded strong discontinuities in CGI machining simulations
Paper i proceeding, 2012

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Goran Ljustina

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

ECCOMAS 2012, Vienna University of Technology

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-08