Ductile dynamic fracture modeling using embedded strong discontinuities in CGI machining simulations
Paper i proceeding, 2012

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Goran Ljustina

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

ECCOMAS 2012, Vienna University of Technology

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)