Är förankringskapaciteten tillräcklig i broar med rostande armering?
Artikel i övrig tidskrift, 2012

I denna studie har förankringskapaciteten för naturligt korroderad armering undersökts experimentellt. Provkropparna som använts är från kantbalkar på Stallbackabron i Trollhättan. Balkarna uppvisar olika grad av korrosionsskador, från inga tecken alls på korrosion, till omfattande sprickor och täckskiktsspjälkning. Balkarna provades i fyrpunktsböjning, upphängda med indirekta stöd. Vid belastning erhölls förankringsbrott efter att sneda skjuvsprickor bildats. Vid försöket mättes last, ändglidning och nedböjning. Försöksresultaten skall användas för att öka vår kunskap om verkningssätt och bärförmåga hos betongkonstruktioner med korroderad armering. Framförallt kompletterar den tidigare kunskap inom området genom att korrosionen har skett på naturligt sätt.

förankring

Naturlig korrosion

armering

betong.

vidhäftning

Författare

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kamyab Zandi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mohammad Tahershamsi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 104 7 17-19

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07