Renare närmiljö och kost kan förklara ökning av allergier
Artikel i övrig tidskrift, 2012

I takt med en förbättrad levnadsstandard har allergiförekomsten ökat kraftigt de senaste decennierna. Ungefär 30 procent av alla svenska barn är allergiska och allergi har i länder med ett västerländskt leverne blivit en av vår tids största folksjukdomar hos barn och ungdomar. På Nordic Nutrition Conference 2012 i Reykjavik presenterades resultat från forskning om olika kostfaktorers koppling till allergier av olika slag. Områden som berördes var tajming av livsmedelsintroduktion till småbarn, konsumtion av olika typer av fett, kostmönster hos barn uppväxta i en allergiskyddande bondgårdsmiljö samt intag av miljögifter som finns i fet fisk från kontaminerade vatten.

miljögifter

dioxin

fisk

livsmedelsintroduktion

bondgård

PCB

fett

amning

atopi

allergi

PUFA

Författare

Karin Jonsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Nordisk Nutrition

1654-8337 (ISSN)

Vol. 2012 3 20-22

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07