Karin Jonsson

Forskare vid Livsmedelsvetenskap

Karins forskningsintresse handlar om kolhydrater och hälsa, med fokus på nyttiggörande. Hon är projektledare för uppstarten av ett offentligt-privat partnerskap inom fullkorn, med aktörer från hela samhället. Fullkorn är en av de viktigaste kostfaktorerna för att minska risken för våra folksjukdomar - men endast en av tio äter tillräckligt. Partnerskapets syfte är att, med vetenskaplig förankring, öka fullkornsintaget i befolkningen genom accelererad innovation och kommunikation kring fullkorn. Parallellt koordinerar Karin Nordic Rye Forum, en plattform för forskning och innovation inom råg och hälsa i Norden. Karin leder även ett forskningssamarbete tillsammans med Nobel Prize Museum där ungdomars attityder och inställning till mat, hälsa och kolhydrater undersöks. Projektet syftar till att ge underlag till vad som krävs för att få till stånd faktiska förändringar i ungdomars matvanor.Karin disputerade hösten 2016 på nutritionell exponering tidigt i livet och allergiutveckling, med material från ”Bondgårdsflorastudien”. Karin hade även ansvar för kosten i NICE-studien som även den delvis handlar om nutritionens betydelse för allergiutveckling.

Källa: chalmers.se

Visar 13 publikationer

2019

Food and Nutrient Intake during Pregnancy in Relation to Maternal Characteristics: Results from the NICE Birth Cohort in Northern Sweden.

Mia Stråvik, Karin Jonsson, Olle Hartvigsson et al
Nutrients. Vol. 11 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Exposure to a Farm Environment During Pregnancy Increases the Proportion of Arachidonic Acid in the Cord Sera of Offspring

Malin Barman, Karin Jonsson, Agnes E Wold et al
Nutrients. Vol. 11, p. 238-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Rye and health - Where do we stand and where do we go?

Karin Jonsson, Roger Andersson, Knud Erik Bach Knudsen et al
Trends in Food Science and Technology. Vol. 79, p. 78-87
Reviewartikel
2018

Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment (NICE): a prospective birth cohort in northern Sweden

Malin Barman, Fiona Murray, Angelina I. Bernardi et al
BMJ Open. Vol. 8 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Late introduction of fish and eggs is associated with increased risk of allergy development - results from the FARMFLORA birth cohort

Karin Jonsson, Malin Barman, Hilde Kristin Brekke et al
Food and Nutrition Research. Vol. 61
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Fat intake and breast milk fatty acid composition in farming and nonfarming women and allergy development in the offspring.

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Pediatric Research. Vol. 79 (1), p. 114-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Serum fatty acids in infants, reflecting family fish consumption, were inversely associated with allergy development but not related to farm residence.

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 105 (12), p. 1462-1471
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Diet in 1-year-old farm and control children and allergy development: results from the FARMFLORA birth cohort

Karin Jonsson, My Green, Malin Barman et al
Food and Nutrition Research. Vol. 60, p. 32721-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

No association between allergy and current 25-hydroxy vitamin D in serum or vitamin D intake

Malin Barman, Karin Jonsson, Bill Hesselmar et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 104 (4), p. 405-413
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

High proportions of eicosapentaenoic acid (EPA) in infants' serum may decrease allergy risk: results from the FARMFLORA birth-cohort

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Vol. 70 (Special issue 101), p. 402-402
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

Serum fatty acid profile does not reflect seafood intake in adolescents with atopic eczema.

Malin Barman, Karin Jonsson, Anna Sandin et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 103 (9), p. 968-976
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Renare närmiljö och kost kan förklara ökning av allergier

Karin Jonsson, Ann-Sofie Sandberg
Nordisk Nutrition. Vol. 2012 (3), p. 20-22
Artikel i övriga tidskrifter

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Karin Jonsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.