Karin Jonsson

Konsult vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Karin arbetar inom Nordic Rye Forum där hon ansvarar för kommunikationen gentemot allmänheten, främst genom att utforma och underhålla forumets hemsida . Nordic Rye Forum är en plattform för forskning och innovation inom råg och hälsa i Norden. Läs mer om Nordic Rye Forum här . Karin disputerade från Livsmedelsvetenskap 2016. Hennes doktorandprojekt var en del av Bondgårdsflorastudien, en födelsekohort med barn och mammor från landsbygden i sydvästra Sverige där hon analyserade kostintag och fettsyresammansättning i blodet i relation till bondgårdsleverne och allergiutveckling. Karin har även haft ansvar för kosten i den större NICE-studien med liknande fokus som Bondgårdsflorastudien, bortsett bondgårdsmiljön.

Källa: chalmers.se

Visar 11 publikationer

2019

Exposure to a Farm Environment During Pregnancy Increases the Proportion of Arachidonic Acid in the Cord Sera of Offspring

Malin Barman, Karin Jonsson, Agnes E Wold et al
Nutrients. Vol. 11, p. 238-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment (NICE): a prospective birth cohort in northern Sweden

Malin Barman, Fiona Murray, Angelina I. Bernardi et al
BMJ Open. Vol. 8 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Late introduction of fish and eggs is associated with increased risk of allergy development - results from the FARMFLORA birth cohort

Karin Jonsson, Malin Barman, Hilde Kristin Brekke et al
Food and Nutrition Research. Vol. 61
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Fat intake and breast milk fatty acid composition in farming and nonfarming women and allergy development in the offspring.

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Pediatric Research. Vol. 79 (1), p. 114-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Serum fatty acids in infants, reflecting family fish consumption, were inversely associated with allergy development but not related to farm residence.

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 105 (12), p. 1462-1471
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Diet in 1-year-old farm and control children and allergy development: results from the FARMFLORA birth cohort

Karin Jonsson, My Green, Malin Barman et al
Food and Nutrition Research. Vol. 60, p. 32721-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

No association between allergy and current 25-hydroxy vitamin D in serum or vitamin D intake

Malin Barman, Karin Jonsson, Bill Hesselmar et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 104 (4), p. 405-413
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

High proportions of eicosapentaenoic acid (EPA) in infants' serum may decrease allergy risk: results from the FARMFLORA birth-cohort

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Vol. 70 (Special issue 101), p. 402-402
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

Serum fatty acid profile does not reflect seafood intake in adolescents with atopic eczema.

Malin Barman, Karin Jonsson, Anna Sandin et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 103 (9), p. 968-976
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Renare närmiljö och kost kan förklara ökning av allergier

Karin Jonsson, Ann-Sofie Sandberg
Nordisk Nutrition. Vol. 2012 (3), p. 20-22
Artikel i övriga tidskrifter

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Karin Jonsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.