Imaging of lipids in live microalgae
Poster (konferens), 2012

Författare

Lillie Cavonius

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Helen Fink

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Juris Kiskis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Annika Enejder

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Young Algaeneers 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08