What are innovative opportunities?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Industry & Innovation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13