Flexibility and Stability in the Innovating Economy
Bok, 2006

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06