Kød uden dyr? Kan ny teknik gøre problemer med dyreetik og miljø til historie?
Kapitel i bok, 2012

Författare

Stellan Welin

Julie Gold

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Filosofi, etik och religion

Annan industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik