Kød uden dyr? Kan ny teknik gøre problemer med dyreetik og miljø til historie?
Kapitel i bok, 2012

Författare

Stellan Welin

Julie Gold

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Gjerris M, Klingenberg R, Meyer G & Tveit G: KØD - Kalejdoskopiske blikke på det daglige kød. Tiderne Skifter, København. Bogen

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Filosofi, etik och religion

Annan industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13