Microfluidic Gradient Systems to Generate Defined Cell Microenvironments and Study Cellular Fate Processes
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Patric Wallin

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Elin Bernson

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Julie Gold

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

AVS 59th International Symposium & Exhibition, Tampa Florida, Oct 28-Nov 2 2012

32-

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Biomaterialvetenskap

Medicinska material och protesteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07