Deliverable D11.3: Final Report
Rapport, 2012

naturalistic driving

FOT

active safety

driver behaviour

field operational test

Författare

Christoph Kessler

Aria Etemad

Giancarlo Alessandretti

Karsten Heinig

Selpi Selpi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Rino Brouwer

Andras Cserpinszky

Walter Hagleitner

Mohamed Benmimoun

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Psykologi

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07