Road Vehicle Aerodynamics at Chalmers University and Forces Acting on the Rotating Wheel
Poster (konferens), 2012

Författare

Alexey Vdovin

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

IQPC International Forum Future Automotive Aerodynamics, 26 - 27 November 2012, Berlin, Germany

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07