Markanvändningens effekter på växthusgaser, biologisk mångfald och vatten
Rapport, 2012

Rapporten fokuserar på skötselmetoder inom skogsoch jordbruk och vilka effekter de får för växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet/kvantitet. Skogen spelar en allt större roll i klimatarbetet för att minska atmosfärens halter av växthusgaser, främst koldioxid. För den fysiska samhällsplaneringen är det viktigt att kunna diskutera olika utfall för olika markanvändning, både i tid och rum. Rapporten visar genom en systemanalytisk ansats att: De flesta skötselmetoder kan möta målen för växthusgasminskning, minimera påverkan på biologisk mångfald och vattensäkerhet, med undantag för intensivskogsbruk. Rapporten kan användas som diskussionsunderlag när olika miljömål konkurrerar.

markanvändning

vatten

klimat

biologisk mångfald

Författare

Petra Andersson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Göteborgs universitet

Ulrika Palme

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-620-6509-6

Mer information

Skapat

2017-10-08