Ulrika Engström Palme

Universitetslektor vid Environmental Systems Analysis

Ulrika Palmes forskning handlar om indikatorer för hållbar utveckling, antingen som fristående verktyg eller som del i metoder som livscykelanalys och multikriterieanalys. Hennes forskning i ämnet inleddes inom området urbana vatten- och avloppssystem, fortsatte till större företag och deras hållbarhetsarbete, och har sedan några år tillbaka handlat främst om hållbar markanvändning och indikatorer för biologisk mångfald i detta sammanhang.

Källa: chalmers.se
Image of Ulrika Engström Palme

Visar 32 publikationer

2019

Reference situations for biodiversity in life cycle assessments: conceptual bridging between LCA and conservation biology

Emke Vrasdonk, Ulrika Palme, Tommy Lennartsson
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 24 (9), p. 1631-1642
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Assessing biodiversity impacts in life cycle assessment framework - Comparing approaches based on species richness and ecosystem indicators in the case of Finnish boreal forests

Tanja Myllyviita, Susanna Sironen, Laura Saikku et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 236
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Environmental impact assessment in Brazilian Amazonia: Challenges and prospects to assess biodiversity

Camila Ritter, G. McCrate, R. Henrik Nilsson et al
Biological Conservation. Vol. 206, p. 161-168
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2016

A comparison of two different biodiversity assessment methods in LCA-a case study of Swedish spruce forest

Maria Lindqvist, Ulrika Palme, J. P. Lindner
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 21 (2), p. 190-201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Defining the reference situation for biodiversity in Life Cycle Assessments

Emke Vrasdonk, Ulrika Palme, Tommy Lennartsson et al
10th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2016. Book of Abstracts, p 620-628
Paper i proceeding
2015

Total Material Requirement assessment of Phosphorus sources from phosphate ore and urban sinks: sewage sludge and MSW incineration fly ash

Yuliya Kalmykova, Ulrika Palme, Karin Karlfeldt Fedje et al
International Journal of Environmental Research. Vol. 9 (3), p. 561-566
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Life Cycle Assessment of Phosphorus Sources from Phosphate ore and urban sinks: Sewage Sludge and MSW Incineration fly ash

Yuliya Kalmykova, Ulrika Palme, Siyang Yu et al
International Journal of Environmental Research. Vol. 9 (1), p. 133-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Rethinking ecosystem services – special focus on cultural services. Session and workshop at PESCRL 2014.

Gunilla Almered Olsson, Petra Andersson, Ulrika Palme
Unraveling the logics of landscape’ Permanent Conference of the European Rural Landscapes, 26th session, PECSRL conference, Gothenburg & Mariestad, September 2014.. Vol. 2014, p. 212-216
Övrigt konferensbidrag
2012

Silver i produktkedjan: Från konsumentvaror till avloppsslam

Derek Diener, Ulrika Palme
Rapport
2012

Embedding of ESD in engineering education: Experiences from Chalmers University of Technology

Magdalena Svanström, Ulrika Palme, Maria Knutson Wedel et al
International Journal of Sustainability in Higher Education. Vol. 13 (3), p. 279-292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Land management meeting several environmental objectives - Knowledge compilation and system analyses

Mats Olsson, Petra Andersson, Tommy Lennartsson et al
Rapport
2011

Sustainable Development Information Flows along Product Chains at Eka Chemicals

Ulrika Palme, Henrikke Baumann, Karin Andersson Halldén et al
International Society for Industrial Ecology 2011
Paper i proceeding
2010

Embedding of ESD in engineering education - experiences from Chalmers University of Technology

Magdalena Svanström, Michael Eden, Thomas Nyström et al
Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2010

Integration and implementation of sustainable development aspects in the master's programme "Geo and Water Engineering"

Ulrika Palme, Anna Nyström Claesson, Thomas Pettersson et al
Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2010

Good examples of education for sustainable development at Chalmers: achievements and limitations

Ulrika Palme
Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2010

On Prerequisites for the Application of Sustainable Development Indicators in Urban Water Management

Ulrika Palme
Sustainability. Vol. 2 (1), p. 92-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Multiple conceptions of sustainable urban water systems: problem or asset?

Ulrika Palme
Water Policy. Vol. 12 (3), p. 425-443
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Sustainability in the supply chains - analysis of current work practices and way forward

Ulrika Palme
4th International Conference on Life Cycle Management, 6-9 September 2009
Paper i proceeding
2009

Sustainable urban water systems in indicators: researchers' recommendations versus practice in Swedish utilities

Ulrika Palme, Anne-Marie Tillman
Water Policy. Vol. 11 (2), p. 250-268
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Lyft blicken från slammet!

Ulrika Palme, Sverker Molander, Anne-Marie Tillman
Dagens samhälle
Artikel i övrig tidskrift
2008

Sustainable development indicators: how are they used in Swedish water utilities?

Ulrika Palme, Anne-Marie Tillman
Journal of Cleaner Production. Vol. 16 (13), p. 1346-1357
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Sustainable development indicators for wastewater systems - researchers and indicator users in a co-operative case study

Ulrika Palme, Margareta Lundin, Anne-Marie Tillman et al
Resources, Conservation and Recycling. Vol. 43 (3), p. 293-311
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Sustainable development indicators for urban water systems? Case studies on prerequisites and demand.

Ulrika Palme
11th Annual International Sustainable Development Research Conference
Paper i proceeding
2004

Towards useful sustainable development indicators for urban water systems: case study at a German water company

Ulrika Palme, Oliver Mayer-Spohn
4th IWA World Water Congress and Exhibition, Marrakech, 19-24 September
Paper i proceeding
2004

Indicators in sustainable development of urban water systems: case study and literature study

Ulrika Palme
Water and environment management series. Young Researchers 2004. / edited by Piet Lens, p. 147-155
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 7 forskningsprojekt

2023–2025

Samverkan för biologisk mångfald - kunskap, känsla, krafttag (SamBio)

Ulrika Palme Environmental Systems Analysis
Västra Götalandsregionen

2020–

Biomass production and conversion in sustainably managed landscapes, part 2

Anne-Marie Tillman Environmental Systems Analysis
Ulrika Palme Environmental Systems Analysis
Mathias Janssen Environmental Systems Analysis
Magdalena Svanstrom Environmental Systems Analysis
Chalmers

2019–

Biomass production and conversion in sustainably managed landscapes

Anne-Marie Tillman Environmental Systems Analysis
Mathias Janssen Environmental Systems Analysis
Ulrika Palme Environmental Systems Analysis
Chalmers

2015–2018

Bio-LCA: Indikatorer för biologisk mångfald i livscykelanalyser inom jord- och skogsbruk

Anne-Marie Tillman Environmental Systems Analysis
Christel Cederberg Fysisk resursteori
Emke Vrasdonk Environmental Systems Analysis
Ulrika Palme Environmental Systems Analysis
Formas

1 publikation finns
2013–2016

Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden

Ulrika Palme Environmental Systems Analysis
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2011–2013

Lågskogsbruk - biobränsleproduktion i samklang med miljömål

Ulrika Palme Environmental Systems Analysis
Energimyndigheten

2010–2012

Markanvändning inom jord- och skogsbruk och dess konsekvenser för klimatmålen, biologisk mångfald och övriga miljökvalitetsmål

Ulrika Palme Environmental Systems Analysis
Petra Andersson Environmental Systems Analysis
Naturvårdsverket

Det kan finnas fler projekt där Ulrika Engström Palme medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.