Embedding of ESD in engineering education - experiences from Chalmers University of Technology
Paper i proceeding, 2010

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Michael Eden

Chalmers, Arkitektur

Thomas Nyström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ulrika Palme

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ola Carlson

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08