TeleFOT/Deliverable D2.1.2/Contribution to the revised FESTA Handbook
Rapport, 2012

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Andrew Morris

Ruth . Welsh

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07