TeleFOT/Deliverable D2.2.2/Testing and Evaluation Stratyegy II
Rapport, 2012

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Katia Paglé

Andrew Morris

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07