TeleFOT/Deliverable D4.7.4/Operational Business Models
Rapport, 2012

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07