Correlations Between Slant Wet Delays Measured by Microwave Radiometry
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Tobias Nilsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Lubomir Gradinarsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

in Proceedings of the 8th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing Applications, Feb, 2004, Rome, eds. N. Pierdicca and F.S. Marzano

24-27

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07