Measurement of the Dynamics of Exocytosis and Vesicle Retrieval at Cell Populations using a Quartz Crystal Microbalance
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Ann-Sofie Cans

Göteborgs universitet

Fredrik Höök

Chalmers, Teknisk fysik

Oleg Shupliakov

Andrew Ewing

Göteborgs universitet

Peter S Eriksson

Göteborgs universitet

Lennart Brodin

Owe Orwar

Institutionen för fysikalisk kemi

Analytical Chemistry

0003-2700 (ISSN) 1520-6882 (eISSN)

Vol. 73 5805-5811

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07