Continuous Lean Reduction of NO with Dimethyl Ether over an H-ZSM-5 Catalyst
Paper i proceeding, 2008

Författare

Stefanie Tamm

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at the 13th Nordic Symposium on Catalysis, Göteborg, Sweden, October 5-7, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05