Mechanistic Considerations of Propane Activation for HC-SCR using Isotope Labelled Oxygen
Paper i proceeding, 2007

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Presented at the 8th European Congress on Catalysis (EUROPACAT 8), Turku/Åbo, Finland, August 26-31, 2007

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05