Kinetic Study of the Formation of Nano Sized Platinum Particles by Reaction in Microemulsion
Paper i proceeding, 2000

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Rahul Bagwe

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Institutionen för teknisk ytkemi

Dinesh Shah

Presented at the 9th Nordic Symposium on Catalysis, Stockholm, Sweden, June 4-6, 2000

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05