Use of Surfactants Self-assembly to Prepare Tailor-made Catalytic Materials
Paper i proceeding, 1999

Författare

Jean-Christophe Béziat

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind Ingelsten

Institutionen för teknisk ytkemi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Kompetenscentrum katalys

Neil Cruise

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Qiu-Hong Hu

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Krister Holmberg

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Presented at the Gordon Research Conference on Catalysis in New London, New Hampshire, USA, June 20-25,1999

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05