Use of Surfactants Self-assembly to Prepare Tailor-made Catalytic Materials
Paper i proceeding, 1999

Författare

Jean-Christophe Béziat

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Neil Cruise

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Qiu-Hong Hu

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at the Gordon Research Conference on Catalysis in New London, New Hampshire, USA, June 20-25,1999

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08